Vážení zákazníci, z důvodu dovolené budou Vaše objednávky vyřízeny až 2.7.2024. Děkujeme za pochopení a Vaši přízeň.

O Nás

FO FRESH

Rodinný příběh o zdraví a snech

Ahoj, tady Lucie, Michal a naše milovaná rodina. Z celého našeho srdce Vám děkujeme, že máte zájem o naše produkty a že čtete tyto řádky. FO FRESH je naše třetí ratolest, naše radost i naše starost. A jelikož jej nevnímáme pouze jako obyčejnou práci, povinnost nebo firmu, dovolte nám s Vámi náš příběh sdílet a představit, co pro nás toto dílo znamená, co jsme do něj vložili a co vám s láskou nabízíme.

Path of Us
Začátek dobrodružství

V malebných kopcích severních Čech se zrodilo to, čemu dnes s hrdostí říkáme FO FRESH - naše malá rodinná firma, kterou jsme společně my dva, Lucie a Michal, založili; je to naše společné dílo, které s nadšením sledujeme a o které pečujeme od prvního dne a od první myšlenky. Dílo, které směřuje k udržitelné budoucnosti, spojené s pokorným závazkem ke zdraví a přírodě.

Genesis of Dream
Protože sny se mají plnit

Příběh o FO FRESH se začal psát s malým semínkem - semínkem myšlenky, které bylo zasazeno do úrodné půdy ambicí a příležitostí. Michal, s bohatými zkušenostmi v technickém zázemí a managementu, si představoval firmu, která by poskytovala stabilní zázemí pro naši rodinu, zatímco Lucie, během mateřské dovolené, rozvíjela svou vášeň pro zdravý životní styl a toužila po nezávislosti. Tyto sny a nápady se spojily ve vizi, která přesahuje hranice obyčejného podnikání – vizi zaměřenou na produkty podporující zdraví, vizi šířící povědomí o síle přírody a také vizi o tom, jak vrátit zemi to, co si od ní bereme.

Growth of Seed
Cesta od představ k realitě

Cesta mezi sny a dnešní podobou FO FRESH nebyla přímá. Byla to cesta plná nápadů, hledání, změn, zklamání, experimentů a nadšení, prostě jako v mnohých případech tzv. jako na horské dráze. Velké sny a nápady se museli potýkat s legislativou, finance při rozjezdu nutí stát nohama na zemi i když cíle vyžadují mnohem více vizionářský přístup no a vstup třetích stran vždy přináší mnohdy nemalá rizika. Podnikání je však o trpělivosti, píli a odhodlání, o to víc v případě, kdy se buduje neobyčejné podnikání.

Tato cesta zdaleka není ani v polovině, naopak stojíme na počátku dobrodružství. Nicméně úsilí, které bylo doposud věnováno, vykrystalizovalo do současně vlajkového produktu - Babské Rady ze Zahrady. Ten je dokonalým příkladem našeho vnitřního závazku vůči zdraví a přírodě. Každé jedno balení, každá jedna edice je plná přírodních produktů, moudrosti tradičních medicín, příběhů i odpovědnosti vůči životnímu prostředí.

 Deep Roots
O zachování původní myšlenky

Dnes se snažíme o to, aby FO FRESH představuje mnohem více než jen běžný e-shop. Je to platforma pro sdílení znalostí o zdravém životním stylu a udržitelnosti, digitální odraz našich základních hodnot. Jak postupně rostou naše plány, které po krůčkách realizujeme, naše vize se rozpíná. I přes to však její podstata zůstává stejná, jako naše přesvědčení. Budujeme náš e-shop jako místo, kde se prodej zdravých produktů snoubí s vytvářením komunity, která sdílí naše hodnoty a závazek k udržitelné budoucnosti.

Future Aspirations
Sny jsou naší motivací

Naše vize, byť stále se rozpínající, je do budoucna jasná. Zatímco naše digitální část již dostává své obrysy a hledá si místo na poli ecommerce i vzdělávání, naše fyzická podoba je teprve u zrodu. Každý den pracujeme s nadšením na tom, aby se tyto dvě cesty spojili brzy v jednu; v jednu, která upevní podobu značky FO FRESH nejen na trhu, ale i v běžném lidském životě.

Vault of Hearth
Nedají se se koupit, ani ukrást

FO FRESH je rodinná firma a naše rodina staví na těch nejobyčejnějších, ale nejzákladnějších hodnotách. Tyto hodnoty přenášíme také do firmy - poctivá práce, upřímné jednání, úcta k přírodě a práce s láskou k tomu, co děláme.

Není to povinnost, je to přirozené a díky tomu je to také úžasné. Pracujeme výhradně s lokálními dodavateli, protože chceme podpořit naši ekonomiku. Pracujeme s dodavateli, které pohání podobné hodnoty a příběhy. Pracujeme s dodavateli tak, aby každé použité suroviny a ingredience do našich produktů rezonovali s našimi hodnotami a s naší vizí; každý z nich má za sebou příběh, který se dá vyprávět, každý z nich má komunitu, kterou pojí mnoho společných vlastností a zájmů. Dohromady utváří naší vizi.

V neposlední řadě, oba dva jsme vyrůstali obklopeni přírodou, která v nás zůstala dodnes. To odráží i náš přístup ke všemu, co děláme; od podoby balení, ve kterém vám dorazí naše produkty, přes udržitelnost při nakládání s materiály a podporu regenerace přírody až po zodpovědné hospodaření s energiemi, odpady, nebo i financemi. Jednoduše řečeno, tohle vše dává smysl pouze, pokud budou naše činy udržitelné vůči zemi, po které chodíme.

Beyond the Infinity
Konec kapitoly a začátek příběhu

Naše cesta je dlouhá a plná výzev, ale naše kořeny zůstávají pevně zasazeny v půdě pokory, kvality a péče zdraví i životní prostředí. Přidejte se k nám a buďte součástí naší cesty ke zdravějšímu a udržitelnějšímu zítřku.